W naszej Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów naszej Szkoły.

Do celów Rady Rodziców należy:

– reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej działalności,

– organizowanie różnorodnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

– zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Zarządowi Szkoły stanowiska w sprawach związanych z jej działalnością.

Skład Rady Rodziców:

Wojciech Romaniak – przewodniczący

Karolina Gudyś – sekretarz

Marzena Sopel

Katarzyna Milas

Kinga Szymańska

Magdalena Jaskóła

Zbigniew Węgliński