Uczniowie Polskiej Szkoły i Przedszkola w Geel mogą otrzymać legitymacje ucznia szkoły polonijnej. W tym celu należy wypełnić wniosek (link poniżej) i przesłać go na adres info@propolonia.be lub złożyć w sekretariacie szkoły.

Wzór wniosku o legitymację ucznia polonijnego