Polonijne Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe ProPolonia otrzymało dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej

Kwota dotacji: 2500,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN

Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r.

Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych.

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023” z obszaru „Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie”.
Zadanie: „Wsparcie struktur organizacji polonijnych w Europie Zachodniej na rok 2023”.
Działanie: Geel. Wsparcie działalności „Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „ProPolonia”.
Kwota dofinansowania wynosiła 10 000 PL

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022 i 2023
Kwota dotacji:
11642 PLN w 2022 r.
11642 PLN w 2023 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 549 101,76 PLN
Zadanie publiczne Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022
i 2023 polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

2020 – 2023

Stowarzyszenie ProPolonia jest organizacją partnerską uczestniczącą w projekcie „Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” w ramach programu Erasmus plus 2020 – 2023.


2017- 2020

Stowarzyszenie ProPolonia jest organizacją partnerską uczestniczącą w projekcie „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia nauczycieli szkół polonijnych” w ramach programu Erasmus plus 2017 – 2020.


Polska Szkoła Sobotnia w Geel należy do szkół zrzeszonych z Polską Macierzą Szkolną w Belgii.