2020 – 2023

Stowarzyszenie ProPolonia jest organizacją partnerską uczestniczącą w projekcie „Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” w ramach programu Erasmus plus 2020 – 2023.


Polska Szkoła i Przedszkole Sobotnie w Geel otrzymały w 2020 roku wsparcie finansowe ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania „Wsparcie Oświaty Polonijnej na Zachodzie”. Dofinansowanie zostało przeznaczone na koszty wynajmu pomieszczeń, koszty doposażenia w podręczniki i pomoce dydaktyczne oraz na wynagrodzenie dla nauczycieli.


2017- 2020

Stowarzyszenie ProPolonia jest organizacją partnerską uczestniczącą w projekcie „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia nauczycieli szkół polonijnych” w ramach programu Erasmus plus 2017 – 2020.


Polska Szkoła Sobotnia w Geel należy do szkół zrzeszonych z Polską Macierzą Szkolną w Belgii.