Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022 i 2023
Kwota dotacji:
11642 PLN w 2022 r.
11642 PLN w 2023 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 549 101,76 PLN
Zadanie publiczne Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022
i 2023 polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

2020 – 2023

Stowarzyszenie ProPolonia jest organizacją partnerską uczestniczącą w projekcie „Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” w ramach programu Erasmus plus 2020 – 2023.


2017- 2020

Stowarzyszenie ProPolonia jest organizacją partnerską uczestniczącą w projekcie „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia nauczycieli szkół polonijnych” w ramach programu Erasmus plus 2017 – 2020.


Polska Szkoła Sobotnia w Geel należy do szkół zrzeszonych z Polską Macierzą Szkolną w Belgii.