Opłaty

Składka członkowska

Składka członkowska na rok 2018 wynosi 20 € płatna na konto stowarzyszenia BE 34 7360 2110 9890  w ternie do końca lutego 2018 roku. W przelewie należy podąć imię i nazwisko osoby składającej deklarację członkowską oraz tekst „lidgeld 2018”.

Opłata za przedszkole i szkołę

Semestr zimowy Semestr letni

Szkoła

50 € 50 €
Przedszkole 30 € 30 €
Termin płatności do końca września do końca lutego
Konto bankowe

BE 34 7360 2110 9890

Przedszkole:

Semestr letni: 30 € płatne na konto stowarzyszenia BE 34 7360 2110 9890 w ternie do końca lutego 2018 roku. W przelewie należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację  „opłata za przedszkole”.

Szkoła:

Semestr letni: 50 € płatne na konto stowarzyszenia BE 34 7360 2110 9890 w ternie do końca lutego 2018 roku. W przelewie należy podać imię i nazwisko dziecka oraz informację  „opłata za szkołę”.

Jeżeli mają państwo w przedszkolu lub w szkole więcej niż jedno dziecko, opłata za kolejne dzieci redukowana jest o połowę.