Opłata za przedszkole i szkołę

Opłaty za przedszkole i szkołę w roku szkolnym 2023/2024

Szkoła

280 €

Przedszkole

250 €

Opłat za szkołę i przedszole można dokonać do 31/08/2023 lub podzielić je na dwie raty, przy czym pierwsza połowa kwoty musi zostać zapłacona do 31/08/2023 a druga połowa do 31/01/2024.

Opłata za ubezpieczenie wynosi 5 € za każde dziecko za rok szkolny.

Opłat należy dokonać na jednym przelewie na konto stowarzyszenia BE 34 7360 2110 9890 podając imię i nazwisko dziecka oraz dopisek czesne i ubezpieczenie.

Jeżeli mają państwo w przedszkolu lub w szkole więcej niż jedno dziecko, opłata za kolejne dzieci redukowana jest o połowę.

Składka członkowska

Składka członkowska wynosi 20 €. Wpłat dokonujemy na konto stowarzyszenia BE 34 7360 2110 9890 w terminie do końca lutego każdego roku. W przelewie należy podąć imię i nazwisko osoby składającej deklarację członkowską (Imię i nazwisko rodzica) oraz tekst np.:
„lidgeld 2022”.