Agnieszka Piaścik – prezes zarządu, nauczyciel wspomagający

Agnieszka Płatuska – wiceprezes zarządu, nauczyciel klas IV – VI

Alicja Jarosz – nauczyciel klas I -III, wychowawca przedszkolny

Paulina Nawrocka – wychowawca przedszkolny

Alicja Kamińska – wychowawca przedszkolny


Maja Wadas – wychowawca przedszkolny