Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”, realizowany przez naszą szkołę w partnerstwie z MODM w Białymstoku oraz innymi oświatowymi placówkami polonijnymi z Europy, ze względu na wysoką jakość merytoryczną oraz wzorowe zarządzanie został bardzo wysoko oceniony i uznany za przykład dobrej praktyki przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Projekt oznaczono na Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+, której celem jest upowszechnianie na szeroką skalę informacji o rezultatach projektów oraz ich sukcesach, a także ułatwienie wymiany doświadczeń. 

Link do podsumowania projektu

Podsumowanie oceny jakościowej projektu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+: