1. Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

2. Regulamin rekrutacji

3. Załącznik 1 – Kwestionariusz zgłoszeniowy – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu

4. Załącznik 2 – Deklaracja udziału w projekcie