Rekrutacja uczestników na szkolenie w Norwegii 10/05/2019 – 14/05/2019

1. Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

2. Regulamin rekrutacji

3. Załącznik 1 – Kwestionariusz zgłoszeniowy – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu

4. Załącznik 2 – Deklaracja udziału w projekcie